080 6060 400

พิซซ่า Quattro Formaggi

360 ฿

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างชีสทั้ง 4 ชนิดบนหน้าพิซซ่า ได้แก่ มอสซาเรลล่าชีส พาร์เมซานชีส เฟต้าชีว และบลูชีส

Category:
พิซซ่า Quattro Formaggi คือความฝันที่เป็นจริงสำหรับคนรักชีสเพราะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างชีสทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ มอสซาเรลล่าชีส พาร์เมซานชีส เฟต้าชีว และบลูชีส