080 6060 400

ปลาย่าง (สไตล์กรีก)

480 ฿

ปลาย่างตามฤดูกาลสไตล์กรีกสอดไส้สมุนไพรสด เสิร์ฟพร้อมซอส 2 ชนิดและผักย่าง

Category:
ปลาย่างตามฤดูกาลสไตล์กรีกสอดไส้สมุนไพรสด เสิร์ฟพร้อมซอส 2 ชนิดและผักย่าง