080 6060 400

Antipasto บรูสเก็ตต้า

220 ฿

อาหารเรียกน้ำย่อย “บรูสเก็ตต้า” ประกอบด้วยมะเขือยาวย่าง พริกหยวก เฟต้าชีส และซอสบัลซามิค

Category:

Antipasto Bruschetta หรืออาหารเรียกน้ำย่อย "บรูสเก็ตต้า" ประกอบด้วยมะเขือยาวย่าง พริกหยวก เฟต้าชีส และซอสบัลซามิค